Proje Detayları

İOTAAP Dizi Dipol Antenlere Yön Verme

Dizi antenlere Anten Germe ve Sabitleme Sistemi(AGSS) ile de yön verilebilir ancak, bu şekilde hem antenleri fiziksel olarak hareket ettirmiş oluruz hem de antenlerin bakım masrafları artar. Bu proje İOTAAP antenlerine enerji ayarlamaları ile yön vermeyi amaçlamaktadır.

Testlerde yukarıdaki resimde görülen 0210 sıra numaralı anteni ele alacağız. Bunun sebebi dış koruma antenlerine yakın oluşu ve yönlendirmelere en iyi tepki veren anten konumunda olmasıdır.

Antenler kapalı konumda iken 0 ila -1 joule arasında enerji yayabilirler/alabilirler. Antenlere yönlendirme ile - veya + yük verilebilir. Negatif yükler pozitif yükleri nötürleyerek bize antenleri haraket ettirmeden enerji yönlendirmesi yapabilmemize olanak sağlar.

1. Yüzeyden Enerji Yönlendirme Raporları

1.1 Yerden 90 Derece Yönlendirme Raporu

Not: İlk yönlendirme yüzeyden 90 derece olacak şekilde yapılacak olup, sonraki yönlendirmelerde 0 noktası temel alınacaktır.

Aşağıdaki resimlerde 0210 sıra numaralı anteni, enerji değerlerini ve yönlendirme derecelerini görmektesiniz. Mavi renler negatif yükleri, yeşil ve kırmızı renkler pozitif yükleri temsil eder. Negatif yükler, pozitif yükleri yönlendirmek/şekillendirmek için kullanılır. Diğer tüm iç antanler de 0210 numaralı antenin yaptığı yönlendirmeyi yapar. Dış antanler negatif yükleri kullanarak enerjinin dik şekilde iyonosfere ulaşmasını, enerjinin etrafa yayılmamasını sağlar.

1.2 0 Noktasından 30 Derece Yönlendirme Raporu

1.3 0 Noktasından 60 Derece Yönlendirme Raporu

0 nokatsından 60 derece yönlendirmeden fazlası çevre sağlığı için önerilmez.

Raporlar hesaplara dayalıdır, gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.

2. Dipol Anten Yönleri ve SSU sisteminin Görünümünü

SSU: Synchronization Supply Unit(Senkronizasyon Besleme Ünitesi,"Sadece Yazılım İçerir.")

A: Açı 60 derece, anten kazancı 5dB.

B: Açı 30 derece, anten kazancı 7.5dB.

C: Açı 0 derece, anten kazancı 10dB.

Anten Kazancı ile ilgili daha fazla bilgi için wikipedia/AntenKazancı