Proje Detayları

İOTAAP Dipol Anten İzleme ve Yönetim Ekranı

İOTAAP projesinin her anteni ayrı ayrı ayarlanabilir olmalıdır. Bunun içinde bir bilgisayar yazılımı/sitesine ihtiyaç duyar. Dipol Anten İzleme ve Yönetim Ekranı projesi, İOTAAP'in yönetim ve gösterim yazılımı olmayı amaçlar.

Aşağıdaki resimde İOTAAP'in bütün antenlerini gösteren ekranı görmektesiniz.

Testlerde yukarıdaki resimde görülen 0210 sıra numaralı anteni ele alacağız. Bunun sebebi dış koruma antenlerine yakın oluşu ve yönlendirmelere en iyi tepki veren anten konumunda olmasıdır.

1. Enerji Yönetim ve Görüntüleme Yazılımı

Aşağıdaki resimde örnek olarak tasarlanan yönetim ve gösterge panelini görmektesiniz.

Paneli üç bölüme ayırabiliriz:

1. izleme ekranı;

2. Enerji gösterge paneli;

3. Enerji yönetim paneli.

1.1 Dipol İzleme ve Yönetim Ekranı

Bu ekranda dizideki bütün antenlerin enerji değerlerini görüntüleyebilir, üstüne tıklayarak istenilen anteni yönetebilirsiniz.

1.2 Enerji Gösterge Paneli

Enerji gösterge panelinde ileri yansıtılan enerjinin yoğunluğu, dipollerin Mhz değerleri ve SSU verilerine ulaşılabilir.

SSU: Synchronization Supply Unit(Senkronizasyon Besleme Ünitesi), tamamen yönetilebilir Senkronizasyon Besleme Ünitesi veya Zamanlama Sinyali Jeneratörüdür. Tüm antenlere eş zamanı enerji iletimini sağlar.

RF: Radyo Frekansını temsil eder. 0210 numarası seçili anteni ifade eder.

1.3 Enerji Yönetim Paneli

Enerji yönetim panelinde sol tarafta anten ve dipol enerji değerlerini gösteren ekran. Sağ tarafta ise A ve B dipollerinin değerlerinin ayarlanabileceği barlar bulunmaktadır, barların yanı sıra direk sayı olarak da veri girişi yapılabilir.